We wsi Drozdowo leżącej na wschód od Kowali Oleckich, w odległości 8 km od tej miejscowości, znajduje się murowany dwór, postawiony na wzgórzu, na planie prostokąta w drugiej połowie XIX w.

 Dwór od frontu

Dwór jest parterowy, pokryty dachem dwuspadowym z naczółkami, z obustronnymi, trójosiowymi facjatami, zwieńczonymi trójkątnymi szczytami. Dziewięcioosiową elewację ogrodową  poprzedza obmurowana weranda, nad którą znajduje się otwarty taras. Kilkunastostopniowe  schody prowadzą z werandy do resztek starego parku, w postaci kilku wiekowych drzew.

 
 Elewacja ogrodowa dworu

Po przeciwnej stronie dworu rozciąga się obszerne podwórze z imponującymi zabudowaniami gospodarczymi. Siedzibę dworską zbudowali Steinbergowie, będący właścicielami dóbr o powierzchni 625 ha oraz gorzelni, tartaku i „kopalni” torfu.

 
 Okazały budynek gospodarczy


Pierwsze wzmianki o tym majątku pochodzą z roku 1526, kiedy to książę pruski Albrecht I nadał go staroście z Rynu, Jerzemu von Diebesowi wraz z włościami nazwanymi później Białą Olecką. W XVII w. należał on do rodziny von Helle, a w XVIII stuleciu do polskich szlachciców Ciesielskich i Salzwedell-Więckowskich. Ostatnimi panami na Drozdowie, które w owych czasach nosiło nazwę Drosdowen, a w 1938 r. zostało przemianowane na Drosten, byli Steinbergowie. Na starym cmentarzu, na którym chowano właścicieli majątku, można na jednym ze zniszczonych nagrobków odczytać nazwisko: Otto Steinberg.
W początkach XX w. majątek został upaństwowiony i oddany w dzierżawę, natomiast po II wojnie światowej utworzono na jego ziemiach PGR. W 1998 r. drozdowskie gospodarstwo kupili Grzegorz i Agnieszka Szulińscy, którzy oprócz intensywnej pracy na roli starają się przywrócić dwór do stanu pierwotnego.