Katarzyna i Jerzy Samusikowie zajmują się zbieraniem materiałów dotyczących historii szlacheckich siedzib znajdujących się na terenie Podlasia i pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. Efektem tych zainteresowań są wydawnictwa albumowe (Pałace i dwory Białostocczyzny, Dwory w Łomżyńskiem, Dwory i pałace Podlasia, Dwory i pałace Polski północno-wschodniej, Dwory i pałace na Litwie, Pałace Podlasia, Dwory i pałace na Kresach Wschodnich. Między Niemnem a Bugiem) oraz wiele artykułów publikowanych w czasopismach popularnonaukowych i krajoznawczych.