Na lewym brzegu rzeki Gołdapy, w odległości 18 km na zachód od miasta Gołdap leży mała wieś – Boćwiński Młyn. Przetrwał w niej, chociaż bardzo zniszczony, XIX-wieczny dwór.

Dwór od strony ogrodu

Nie był on zbyt efektowany: parterowy, murowany, postawiony na planie wydłużonego prostokąta, pokryty wysokim, mansardowym dachem, z pięcioma lukarnami w dolnej połaci od frontu. Elewację frontową urozmaicały dwa niewielkimi ryzality. W jednym z nich, zachodnim, znajdowało się główne wejście. Do wschodniej elewacji bocznej dobudowano później drewnianą werandę. W latach dwudziestych ubiegłego wieku we dworze tym mieszkali Borowscy – właściciele miejscowego majątku, do którego należał młyn, tartak i 108 ha ziemi. W tym czasie wieś nazywała się Bodschwingken Mühle, a od 1938 do 1945 r. – Herandstaler Mühle. Podczas II wojny światowej dwór nie został zniszczony, ale po jej zakończeniu ulegał systematycznej dewastacji i obecnie, należąc do Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowi niezbyt malowniczą ruinę.