Wśród łąk i pól rozciągających się na południe od Olecka, 1 km na północ od wsi Gąsiorówko, oddzielony od niej rzeką Lega, leży Bartkowski Dwór.

 Okolice Bartkowskiego Dworu

Zbudowano go w 1860 r., kiedy miejscowy majątek należał do rodziny Anders. Był to budynek murowany, postawiony na planie wydłużonego prostokąta, z dwoma trzyosiowymi ryzalitami w środkowych osiach elewacji frontowej i ogrodowej, pokryty dachem dwuspadowym z czterema lukarnami w każdej połaci dachu. W okresie międzywojennym dwór należał do rodziny Fleischer, a jej majątek liczył wówczas 280 ha. Do 1945 r. Bartkowski Dwór nosił nazwę Bartkenhof.

Dwór przed kilkunastu laty opustoszał

Po II wojnie światowej ziemie tego majątku weszły w skład PGR Nory. Z całego założenia dworskiego do naszych czasów przetrwał sam dwór, spichlerz i resztki parku, wśród których wyróżnia się imponujący modrzew, rosnący w pobliżu dworu. Budynek dworski od kilkunastu już lat stoi pusty. Proces jego dewastacji przyspiesza brak jakiegokolwiek zabezpieczenia oraz wyrastające tuż przy podmurówce drzewa i krzewy.