W odległości 8 km na zachód od Ełku, przy szosie biegnącej do Orzysza leży niewielka wieś Talusy. Gdy znajdowała się ona na terytorium Prus Wschodnich, nosiła nazwę Thalussen, którą w 1938 roku zmieniono na Talussen. Talusy istniały już w 1476 roku, kiedy to Jan Sordach otrzymał w tej wsi 20 włók ziemi w zamian za karczmę, którą posiadał w Ełku. Ponad pół wieku później (w 1536 roku) książę Albrecht I nadał Michałowi Piątkowskiemu 15 włók taluskiej ziemi. W 1747 roku dobra Talusy, obejmujące 20 włók, były własnością nadleśniczego oleckiego, Jakuba Zielińskiego. W latach 20. XX wieku majątek ten, liczący 196 hektarów, należał do rodziny Behrendt. Mieszkała ona w zbudowanym na przełomie XIX i XX w. murowanym dworze. Dzisiaj jest on własnością trzypokoleniowej rodziny Zabielskich.

Dwór w Talusach od frontu

Główny budynek dworski, parterowy, postawiony został na planie wydłużonego prostokąta i pokryty dwuspadowym dachem. W elewacji frontowej znalazł się piętrowy pseudoryzalit z balkonem wspartym na arkadzie kolumnowej, a w narożu wschodnim – podcień wgłębny z trzema kolumnowymi arkadami. Do zachodniego szczytu dobudowano prostopadle dwukondygnacyjne skrzydło, nadając całej budowli kształt litery L.