W miejscowości Stacze (niemiecka nazwa Statzen), leżącej w odległości 9 km na zachód od Kowali Oleckich, znajdują się pozostałości po dobrach rycerskich. Należały one niegdyś do hrabiów Lehndorffów, posiadających rodową siedzibę w Sztynorcie. Budowla w Staczach, postawiona w 1768 roku, służyła im tylko jako dwór myśliwski. Górował on nad wsią, wzniesiony na wzgórzu między parkiem a podwórzem gospodarczym. Budynek dworski był parterowy, jedenastoosiowy, pokryty wysokim, mansardowym dachem z naczółkami. Elewację frontową zdobił trójosiowy ryzalit zwieńczony prosto zamkniętym szczytem, z widniejącym na nim herbem Lehndorffów. Poprzedzał go półkolisty taras, z którego można było zejść na dziedziniec po lustrzanych schodach. Architektura dworu nosiła cechy barokowe, ale marmurowe kominki, bogato zdobione piece, porcelanowe klamki u drzwi, wymyślne sztukaterie i malowane na płótnie naścienne panneau nadawały jego wnętrzu charakter rokokowy.

Opuszczony i zrujnowany dwór Lehndorffów


Mniej więcej w połowie XIX wieku Lehndorffowie sprzedali Stacze rodzinie Zarnikow, która przekształciła park w angielski ogród krajobrazowy. Kolejnymi właścicielami majątku, począwszy od 1880 roku, byli baronowie Hoverbeck. Pozostawili oni po sobie rodowy cmentarzyk, usytuowany w głębi parku. Ostatnim niemieckim panem na Staczach został w 1932 roku Erich Zollenkopf. Dwór spłonął w 1943 roku. Po wojnie został odbudowany w kształcie odbiegającym od pierwowzoru i należał do miejscowego PGR-u. Nie uchroniło go to od dewastacji i całkowitego zniszczenia. Obecnie jego ruiny należą do Agencji Nieruchomości Rolnych.