Ruska Wieś jest najstarszą miejscowością w gminie ełckiej. Założona została w 1376 roku przez Rusinów, stąd jej nazwa w języku polskim, a także niemieckim (Reusenchdorf), obowiązująca w okresie, gdy leżała na terytorium Prus Wschodnich. Dobra ziemskie istniały tutaj już w średniowieczu, nie znany jednak nazwisk ich właścicieli. Wiemy natomiast, że w latach 20. XX wieku miejscowy majątek, w skład którego oprócz areału ziemskiego o powierzchni 600 hektarów wchodziły obszerne stajnie, chlewnie i inne budynki gospodarcze oraz gorzelnia i tartak, należał do rodziny Juedtz.

Częściowo odrestaurowany dwór Juedtzów

Mieszkała ona w murowanym dworze, wzniesionym na przełomie XIX i XX w. i sukcesywnie rozbudowywanym aż do 1935 roku. Przetrwał on do naszych czasów i jest budynkiem dość dużym, chociaż parterowym, z mieszkalnym poddaszami, postawionym na planie litery L. Pokryty został wysokim dachem dwuspadowym z naczółkami i dwoma lukarnami nad skrzydłem bocznym. Korpus główny obustronnie zdobi dwukondygnacyjny, pięcioosiowy ryzalit, w którym znajduje się główne wejście oflankowane wydatnymi pilastrami podpierającymi balkon otoczony koszową, wykonaną z metalu, balustradą.

 Oryginalna klatka schodowa  Drzwi wyjściowe z sieni


Po II wojnie światowej majątek został przekształcony w PGR, który wszedł w skład Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej w Ełku, a po jego upadku w początkach lat 90. stał się własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 Nie wszyscy mieszkańcy dworu dbają o jego estetyczny wygląd

Obecnie w dworze Juedtzów mieszkają cztery niespokrewnione ze sobą rodziny. Ta, która zajmuje korpus główny, najbardziej zadbała o jego estetykę i przyczyniła się do jego renowacji i położenia nowych tynków. Nie można tego powiedzieć o pozostałych mieszkańcach zabytkowego dworu.