Mniej więcej w połowie odległości między Gołdapią a Żytkiejmami, przy szosie łączącej te dwie miejscowości leży wieś Rogajny. Powstała ona 26 lipca 1564 roku na podstawie przywileju wydanego przez starostę książęcego, Wawrzyńca von Halle, braciom Mikołajowi i Pawłowi Rogoniom z Płociczna, zlecając im założenie wsi czynszowej na 40 włókach lasu nad rzeczką Bierkanicą. Nazwano ją od nazwiska pierwszych właścicieli Rogoniami. Później przyjęła litewską nazwę Ragainiai, niemiecką Rogainen, a od 1938 roku - Rogonnem.
Miejscowy majątek wielokrotnie zmieniał właścicieli. W XVIII wieku należał do polskiej rodziny szlacheckiej Wierzbickich; w 1817 roku przejął go Johann Leopold Grenda i odtąd nosił on nazwę Grendashof. Po Johannie władał nim Gottlieb Grenda, a po nim Adolph Grinda i od tego nazwiska - po 1860 roku - zaczęto nazywać majątek Grindashof. W drugiej połowie XIX wieku Grindowie zbudowali w Rogajnach pałac.

 
 Pałac w Rogajnach wygląda dzisiaj jak zwykły blok mieszkalny

Powstała budowla dwukondygnacyjna, założona na rzucie litery L, przykryta dachem dwuspadowym, z bardzo skromną klasycystyczną ornamentacją.

W latach 20. XX wieku majątek należał do rodziny Knorr. Obejmował on wówczas obszar 330 hektarów.

Zaniedbany park Dawna kaplica

Pałac przetrwał do naszych czasów. Sąsiadują z nim od zachodu resztki pałacowego parku, od wschodu zaś i północy - zabudowania gospodarcze.

Zabudowania gospodarcze

O ile te ostatnie przyciągają oczy swoją niebanalną architekturą (ściany zbudowane z ociosanych, polnych kamieni, drzwi i okna zamknięte półkoliście i obramione czerwoną cegłą), zwłaszcza że znajduje się wśród nich zbudowana w 1867 roku kaplica, to sam pałac nie wzbudza najmniejszego zainteresowania, przypomina bowiem najzwyklejszy blok mieszkalny. I taką funkcję pełni dzisiaj - mieszka w nim kilka rodzin byłych pracowników miejscowego PGR.