W gminie Świętajno, we wsi Niemsty zachował się niewielki dwór z początków XX wieku. Zbudowany na planie zbliżonym do kwadratu jest budynkiem murowanym, parterowym, pokrytym dachem mansardowym, czterospadowym, z dwoma lukarnami w każdej połaci. W rogu południowo-zachodnim znajduje się ryzalit obejmujący z dwóch stron naroże. Drzwi wejściowe umieszczono w elewacji południowej, a elewację przeciwległą poprzedzała drewniana, otwarta weranda.

 Widok dworu od strony południowo-wschodniej

Zachowane zabudowania gospodarcze i rządcówka zostały zbudowane w latach 20. XX wieku, kiedy właścicielem majątku była rodzina Middendorfów. Obecnie budynkiem dworskim, w którym mieszka kilka rodzin, zarządza Agencja Nieruchomości Rolnych, ale według słów mieszkańców właścicielem budynku jest Urząd Gminny Świętajno.