Majątek Mściszewo (o niemieckiej nazwie Karsfeld w okresie, kiedy leżał na terytorium Prus Wschodnich), usytuowany w pobliżu Kowali Oleckich, był do 1879 roku folwarkiem wchodzącym w skład większych dóbr w Wężowie, którego właścicielami byli Simpsonowie. Później oddzielił się on od Wężowa, by stać się odrębnym majątkiem, będącym w rękach rodziny von Gobler.

Opuszczony dwór w Mściszewie

Najprawdopodobniej to Goblerowie zbudowali w pierwszych latach XX wieku murowany, parterowy dwór, pokryty dachem naczółkowym, z obustronnym ryzalitem na osi środkowej. Budynek dworski przetrwał obie wojny światowe (zachowała się również część zabudowań gospodarczych, młyn i spichlerz) i obecnie znajduje się pod zarządem Agencji Nieruchomości Rolnych. Stoi jednak pusty i niszczeje, czekając na chętnych, którzy staną się jego prawowitymi właścicielami.