Miejscowość Nory, leżąca w powiecie ełckim, o niemieckiej nazwie Nordenthal istniała już w połowie XVI wieku, a w 1560 roku otrzymała przywilej lokacyjny na 4 włóki sołeckie od starosty straduńskiego – Krzysztofa Glaubitza.  W XVII i XVIII wieku znajdowała się w rękach polskich rodzin szlacheckich Ciesielskich i Okołowiczów, natomiast w XIX wieku i w początkach XX w. była własnością niemieckiej rodziny Hillmannów. Pierwszym znanym właścicielem Nordenthalu z tej rodziny był Abraham Hillmann (1790-1858), ożeniony z Henriettą Klein (1793-1864). Majątek po nim przejął syn Adolf (1815-1880), żonaty z Liną Marią von Szczepanski (1814-1877), członek Reichstagu w latach 1875-78. Jego córka Magdalena, urodzona w 1854 roku w Norach, była matką słynnego niemieckiego malarza-impresjonisty, „Theo” Teodora Adolfa Hillmanna von Brockhusena. Młodszy syn Adolfa, Roderich Hillmann (1853-1940) odziedziczył po ojcu włości i zarządzał nimi do 1940 roku, w którym to zmarł w wieku 87 lat.

Dawny pałac upodobnił się do bloku mieszkaniowego


Hillmannowie wznieśli w swoim majątku, liczącym około 600 hektarów, pałac, który – wprawdzie w bardzo zmienionym kształcie – dotrwał do naszych czasów. Przebudowany po II wojnie światowej upodobnił się do zwykłego, piętrowego bloku mieszkalnego, od którego odróżniają go tylko dwa fragmenty dawnej budowli pałacowej: obszerny taras przed elewacją frontową, wsparty na czterech kolumnach, oraz półkoliście zamknięta weranda przed elewacją ogrodową. Rozległy niegdyś park został całkowicie zniszczony, zachowało się tylko kilka starych drzew. Przetrwało również tylko kilka zabudowań gospodarczych, uzupełnionych już w czasach nam współczesnych nowo postawionymi budynkami. Dawny pałac wraz z częścią gospodarczą należy obecnie do osoby prywatnej.