Jedną z pięciu zachowanych do naszych czasów siedzib ziemiańskich w gminie Prostki jest dwór w Glinkach. W latach 20. ubiegłego stulecia mieszkała w nim rodzina Lingk, której własność ziemska wynosiła 262 hektarów.

Dwór w Glinkach od frontu


Górujący nad wioską dwór został wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku, w okresie międzywojennym był on rozbudowany, a po II wojnie światowej – przebudowany. Obecnie jest budynkiem dwukondygnacyjnym, zamieszkanym przez kilka rodzin. Jego czterospadowy dach pokrywają dachówki, w bocznej części elewacji frontowej znajduje się pseudoryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem z półkolistym okulusem. Główne wejście do dworu prowadzi przez półkolisty ganek, z czterema wąskimi i wysokimi oknami, który poprzedza pseudoryzalit.

Dwór od strony dawnego parku

Budynek dworski otaczał niegdyś park, z którego pozostały tylko pojedyncze drzewa. Przetrwały natomiast niektóre budynki gospodarcze.

Część zachowanych zabudowań gospodarczych
Fragment ceglanej ściany budynku gospodarczego