We wsi Długosze, leżącej w odległości 5 km na północny wschód od Prostek przetrwał, ale w bardzo złym stanie, XIX-wieczny dwór. Zbudowany w 1857 r., przebudowany w latach 1914-1917 należał do rodziny Labesius, dysponującej w latach 20. XX w. majątkiem o obszarze 306 ha i zajmującej się hodowlą koni gorącokrwistych.

Zdewastowany dwór w Długoszach


Dwór – usytuowany za wsią, pod lasem, przy drodze do Kopijek – jest budynkiem murowanym, parterowym, z wysokim, mieszkalnym poddaszem. Dwuspadowy dach pokrywa ceramiczna dachówka. Przed elewacją frontową zachował się arkadowy portyk wsparty na sześciu parach kolumn, z dostawionymi na narożach  dodatkowymi kolumnami.

 
 Portyk

Skrzydło północne budynku zostało rozebrane, pozostałe części zdewastowane, z odpadającymi tynkami, oknami bez szyb, zamurowanym wejściem głównym, zniszczonym dachem.

 Budynek gospodarczy

Oprócz siedziby dworskiej zachował się jeszcze jeden budynek gospodarczy, zbudowany z czerwonej cegły oraz pojedyncze drzewa z dawnego parku.

 Najbliższa okolica  Droga dojazdowa

Zarośnięta wysoką trawą aleja dojazdowa, obrzeżona kasztanowcami, świadczy, iż nikt nią już nie jeździ. Do niedawna dwór znajdował się pod zarządem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (która w 2003 roku zmieniała nazwę na Agencja Nieruchomości Rolnych), obecnie jest własnością prywatną, ale właściciel nic nie robi, żeby uratować zabytkowy obiekt od całkowitej zagłady.