W północno-wschodniej części Puszczy Białowieskiej, w granicach Parku Narodowego "Puszcza Białowieska" (łączącego się z naszym Białowieskim Parkiem Narodowym) leży niewielka osada Żarkowszczyzna. Na jej skraju zachował się drewniany dwór myśliwski, zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku przez Tadeusza hr. Tyszkiewicza (1774-1852), generała wojsk Księstwa Warszawskiego, senatora Królestwa Polskiego, uczestnika Powstania Kościuszkowskiego, wojen napoleońskich i Powstania Listopadowego.

 

Jest to budynek drewniany, postawiony na planie prostokąta, w zasadzie parterowy, ale z szerokim piętrowym ryzalitem centralnym, w którym znajduje się główne wejście wiodące przez arkadowy, wgłębny podcień. Podczas przebudowy po II wojnie światowej wykonano ozdobne szalowanie elewacji z deseczek tworzących promieniste układy geometryczne. Obecnie w dworze mieści się hotel nastawiony na zagranicznych turystów i myśliwych.

W dworskim ogrodzie Kamień upamiętniający hrabiego Tyszkiewicza

Dwór otacza park, w którym rośnie wiele starych, imponujących drzew, między innymi wiekowych dębów. Znajduje się też tam obrobiony, duży kamień, z napisem w języku francuskim, upamiętniający właściciela Puszczy Świsłockiej, majątku Świsłocz, no i dworu myśliwskiego w Żarkowszczyźnie.

Po upadku Powstania Listopadowego Tadeusz hr. Tyszkiewicz wyemigrował do Saksonii, a później do Francji. Zmarł w Paryżu w 1852 roku i spoczął na cmentarzu Pere-Lachaise. W 1939 roku jego prochy zostały przywiezione do Polski i pochowane na Powązkach.